Modeli

Svi modeli koje predlažemo kao Kasting su profesionalni modeli iz vodećih modnih agencija koje stoje iza svakog od njih pojednično i imaju odlične reference kao i saradnje sa mnogim domaćim i inostrantranim klijentima, brednovima i agancijama. Cene za modele su bazirane po danu snimanja, reklamoj kampanji i obimu posla.